volejte prosím: 00420 - 417 592 + linka

 

 jméno linka e-mail 

MANAGEMENT 


   
Generální ředitel Ing. Jiří Tourek   
Ředitel pro obchod a marketing Ing. Jiří Tourek   
Ekonomický ředitel RNDr. Miluše Pojerová  
Ředitel závodu Andrew Riby  


 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

 

 

  
Severní, západní a jihozápadní Čechy Kateřina Uhlířová Abrahámová   
 mobil:606 947 255 232  kabrahamova@idealstandard.com  
Praha, střední a východní Čechy Simona Karešová   
 mobil:602 212 776 240  skaresova@idealstandard.com  
Slovenská republika Ing. Ján Martinák   
 mobil: +421 902 261 942  jan.martinak@stonline.sk  
Slovenská republika Ľubomír Čečunda   
 mobil: +421 903 601 745  cecunda@mail.t-com.sk  
Jihovýchodní Čechy a Morava Bronislav Münster    
 mobil: +420 602 511 907   bmunster@idealstandard.com  
Business Development Non Residental Vlastimil Jégr   
  mobil:602 541 848 266   vjegr@idealstandard.com  


MARKETING 


   
 Ing. Ivana Zahrádková 191 izahradkova@idealstandard.com  
 Naděžda Navarová 235 nnavarova@idealstandard.com  


SERVIS

 

   
Servisní technik Roman Pohořálek   
 mobil:606 640 445 179  rpohoralek@idealstandard.com  
Reklamační technik Zdeněk Havelda   
 mobil: 607 727 501 307   zhavelda@idealstandard.com  


NÁKUP

 

   
Vedoucí odboru nákupu Ing. Ladislav Bešík 247 lbesik@idealstandard.com  
 Lenka Heřmánková 194 lhermankova@idealstandard.com  
 Marcela Severová 195 mseverova@idealstandard.com  


VÝPOČETNÍ STŘEDISKO 


   
 Petr Řáda 244 prada@idealstandard.com  
 Ing. Jindřich Červenka 239 jcervenka@idealstandard.com  


PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

 
   
HR Leader Ing. Dagmar Červenková 206 dcervenkova@idealstandard.com  
Vedoucí personálního odboru Helena Masopustová 141 hmasopustova@idealstandard.com  


BEZPEČNOST PRÁCE

 
   
Health and Safety Manager  Ing. Josef Marvan 186 jmarvan@idealstandard.com  
Bezpečnostní technik Eva Podzemská 192 epodzemska@idealstandard.com  


FAXOVÉ LINKY 


   
 sekretariát   417 560 772
 logistika  
 417 560 759
 sklad 

 417 560 181

 reklamace 
 417 592 262
    


ÚSTŘEDNA 


   417 592 111
    

Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele


Z výroční zprávy pro rok 2003


V minulých letech se podařilo stabilizovat tým vedoucích pracovníků Společnosti, který je schopen řídit a rozvíjet klíčové procesy, dále prohlubovat své zkušenosti a znalosti a vést tak úspěšně podnik i v dalších letech. Významnou událostí bylo jmenování výrobního ředitele z okruhu vedoucích pracovníků teplického závodu. Díky úspěchům této skupiny lidí jsem byl jmenován do evropského vedení společnosti a jsem zodpovědný za výsledky všech závodů na výrobu zdravotní keramiky v Evropě s cílem zopakovat úspěch teplického závodu.

Před třemi lety jsme si stanovili jasné postupy řízení bezpečnosti práce v celé naší společnosti a nastavili měřitelné parametry. Cílem je každoroční snížení pracovní úrazovosti o 25%. V roce 2003 byl tento cíl překonán a dosáhli jsme rekordních 134 dní bez úrazu, což je velký rozdíl v porovnání k předešlým obdobím, kdy běžným výsledkem bylo i 70 až 80 pracovních úrazů za rok. Každý rok zkoušíme nové techniky s cílem dosáhnout práce bez zranění. V dalších letech se budeme zaměřovat na ergonomické výrobní postupy a na další snížení rizik úrazu.

Jako ocenění kvalitní práce našich zaměstnanců pokračujeme i nadále v rozšiřování střediska na výrobu matričních forem a modelového centra pro zakázky ze všem evropských závodů Ideal Standard. Hlavními úkoly tohoto střediska bude sjednocení postupů na výrobu forem a zapojení nejmodernější technologie, což nám umožní zvýšení konkurenceschopnosti v budoucnosti. Tyto aktivity by měly ve svém důsledku zvýšit produktivitu práce o téměř 10%.

V loňském roce byl dosažen rekordní prodej v historii společnosti. hlavně díky důslednému zaměření se na zákazníka a jeho očekávání. Příkladem je provedení interního auditu kvality hotových výrobků v minulém roce našimi evropskými kolegy, kde teplický závod nejlepších výsledků v porovnání s ostatními evropskými závody a tím nastavil standard úrovně kvality.

Jádrem našich obchodních úspěchů jsou především další pokroky ve výrobě a kvalitě. Jak už bylo mnohokrát zmíněno, tyto výsledky jsou dosaženy díky kvalitní práci s lidmi. Když se podívám o více než 10 let nazpět, kdy jsem poprvé přišel do závodu v Teplicích, začínali jsme s mnoha výrobními zahraničními experty, strávili jsme zde hodně času a já byl jeden z nich. Nyní můžeme být hrdí, že se role vyměnily a že máme české experty cestující do sesterských společností, aby učili a pomohli svým kolegům. Myslím, že je to skvělá vizitka transformace závodu v Teplicích.

Každý rok se ptáme, zda jsme dosáhli maxima, co se týče výkonu, integrace do Evropské Unie, výroby, výsledků atd. Odpověď vždy zní ne, stále máme dlouhou cestu před sebou. Naše úsilí musí pokračovat a musí být maximální nejenom v měření a porovnávání ukazatelů, které používáme již několik let, ale také v produktivitě, růstu a v dokonalé bezpečnosti. to vše je nutné pro to, abychom připravili naši společnost na očekávaný vstup do Evropské Unie. Věřím, že půjdeme stále kupředu s minimálními negativními vlivy.

Andrew P. Riby

předseda představenstva

Ideal Standard a.s.

zpět