Vodovodní baterie - Oras - děti v bezpečí

Nová řešení Firma Oras je známá především příslovečnou skandinávskou precizností výroby a technickými řešeními, které zajišťují dokonalou ochranou člověka před opařením. Současně s tím je v popředí výrobce dosahovat při používání vodovodních baterií trvale úspor vody i energie potřebné na její ohřev a to bez omezení uživatelského komfortu.

Výrobky Oras nabízejí:

Možnost na jakékoli baterii nastavit požadovaný průtok vody a nejvyšší použitelnou teplotu (která zcela zabrání možnosti opaření i při neopatrné manipulaci s baterií). Takto nastavené parametry lze kdykoli lehce změnit, jestliže důvod nutnosti omezení zanikl. Změnu provádí buď servisní pracovník přímo na místě, nebo ji provede každý trochu zručný člověk po krátkém proškolení. Díky této možnosti lze zabránit se stoprocentní jistotou nejen opaření, ale i plýtvání s vodou.

Nejčastější využití: společné sprchy ve školách a sportovních klubech, plavecké bazény, školky, nemocnice, letní tábory, hotely, čerpací stanice, tábořiště, restaurace

tzv. Eko-knoflík. Jedná se o jednoduše ovladatelnou zarážku na ovládací páce vodovodní baterie ve tvaru tlačítka. Výrobce nastavuje průtok vody na 70 - 80% nejvyššího průtokového množství a současně je páka „zablokována" na teplotě, která rozhodné nemůže nikomu ublížit. Změna takto nastavených parametrů je kdykoli možná avšak až po stlačení Eko-knoflíku, tady z vlastní vůle, nikdy ne omylem! Manipulace s Eko-knoflíkem je velmi jednoduchá avšak natolik zabezpečená, že každou změnu teploty nebo průtoku nad nastavenou polohu je možné provést jen z vlastní vůle, nikoli nechtěně. Díky tomu je zcela zabráněno opaření i při „ divoké dětské hře „ v koupelně.

Nejčastější využití: v domácnostech

Bidetta - zcela nové řešení vodovodních baterií. Jedná se o stojánkovou umyvadlovou nebo nástěnnou baterii, ke které je připojena multifunkční ruční sprška Bidetta. Díky ní lze tuto baterii použít jako dokonalou náhradu za bidet, který se zpravidla do malé koupelny nevejde. Její základní poslání zpříjemnit osobní intimní hygienu je dále rozšířeno na snadné umývání dětí, mytí vlasů v umyvadle, napouštění vědra při úklidových pracích, mytí WC a celé koupelny nebo mytí domácích zvířat. Díky Bidettě můžete mít k dispozici vodu kdekoli v rozsahu 1,5 - 2 metry od umyvadla. Řešení je natolik bezpečné, že se nemusíte obávat ani „ vytopení" koupelny v případě, že Vám sprška omylem při manipulaci vypadne z ruky. Voda se automaticky zastaví, jakmile uvolníte páčku na těle spršky. Manipulace se sprškou je naprosto jednoduchá - po otevření baterie si nejprve nastavíte množství a teplotu vody, kterou požadujete.Sejmete spršku z držáku vedle umyvadla a nastavíte jí na místo, kde potřebujete vodu a stisknete páčku na spršce. V ten okamžik přestane voda vytékat přes baterii do umyvadla a veškerý proud vody poteče přes spršku. Jestliže uvolníte stisknutou páčku, okamžitě se zastaví průtok vody přes spršku a voda opět poteče do umyvadla. Po krátkém čase s Bidettou sami zjistíte jak velkým je pomocníkem ve Vaší rodině.

Nejčastější použití: domácnosti, zdravotní střediska, nemocnice, hotely, úřady, čerpací stanice  

Termostatické vodovodní baterie - jistota pro celou rodinu!

Nejedná se o pouhý reklamní slogan, ale všichni, kteří měli možnost se setkat s kvalitní termostatickou baterií Vám to jistě potvrdí. Termostatické baterie Oras jsou svým technickým řešením předurčeny k zajištění dokonalého uživatelského komfortu, stoprocentní ochraně před opařením (!) a úspor. Termostatická baterie Oras nabízí zvolit si optimální teplotu vodu a tu pak automaticky hlídá a reguluje s tolerancí ± 1°C. Kdykoli si lze samozřejmě teplotu zvýšit a snížit avšak pouze úmyslně, nechtěná změna je vyloučena! Baterie jsou vybaveny řadou ochranných funkcí, které zabraňují opaření - aretace nastavené teploty, rovnoměrná povrchová teplota shodná s teplotou okolního prostředí, uzavřením přítoku horké vody v momentě zastavení dodávky studené vody a naopak, vjemovým čidlem pro změnu teploty v oblasti horké vody.

Velkou výhodou termostatických baterií je schopnost nastavit požadovanou teplotu automaticky za 2 - 3 vteřiny, to nikdo na jiné baterii nedokáže! Současně výrazným faktorem je dosažení úspor při spotřebě vody a energie potřebné na její ohřev - až 50% úspor oproti klasickým bateriím !!!. Termostatické baterie jsou tím nejlepším řešením pro rodiny, které chtějí své děti a nejen je dokonale zbavit strachu a bolesti z opaření

Nejčastější použití: domácnosti, školy, školky, sportovní kluby, plavecké bazény, nemocnice, domovy seniorů, hotely

Úspory

Finské vodovodní baterie Oras patří k evropské špičce mezi výrobci vodovodních baterií. Díky technickému řešení umožňují dosažení velkých úspor ve spotřebě vody a energie potřebné na její ohřev. Je pouze věcí uživatele, zda se při nakupování bude řídit pouze cenou nebo zda zvolí výrobek s rovnováhou kvality a ceny a s nabídkou možných úspor.

Jistota a pohodlí

Je příjemné začínat a končit den příjemnou koupelí. K tomu, aby koupel byla příjemná bezstarostná je nutné mít jistotu, že nebude přerušena bolestí z opaření, ale i naopak nečekanou ledovou sprchou. Tuto jistotu Vám dají kvalitní výrobky Oras po celou dobu své životnosti, která se pohybuje kolem dvaceti a více let.