KATALOG

Bidet na postavení

Art.: BIMU
Catalano
Muse bianco

Bidet na postavení

Art.: BIZE
Catalano
Zero Light WC|Bidet

Bidet na postavení

Art.: BIZG
Catalano
Zero plus WC|Bidet

Bidet na postavení

Art.: BI55NE
Catalano
Zero Nero

Bidet na postavení

Art.: BI55
Catalano
Zero WC|Bidet

Armatura přívodní k pisoáru

Art.: 031050099
Schell

Armatura přívodní k pisoáru

Art.: 031120099
Schell

AquaClean 8000 WC závěsné

Art.: 146.182.11.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 8000 plus WC závěsné s nád ...

Art.: 186.100.xx.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 8000 plus WC závěsné

Art.: 180.100.xx.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 8000 plus WC na postavení ...

Art.: 185.100.xx.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 5000 plus bidetové sedátko

Art.: 146.110.xx.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 5000 bidetové sedátko

Art.: 146.120.xx.1
Geberit
AquaClean

AquaClean 4000 bidetové sedátko

Art.: 146.130.11.1
Geberit
AquaClean